top of page

Croeso i wefan Eglwys Efengylaidd Ardudwy. Cymdeithas o bobol ydi'r eglwys sy'n cyfarfod yn y Capel Newydd, Stryd Fawr, Talsarnau, ger Harlech. Rydym yn ei chyfrif yn fraint i gael tystio i Efengyl ein Harglwydd Iesu Grist. Sy'n Newyddion Da o lawenydd mawr!

IMG_2976.jpg

Amseroedd

Bore dydd Sul - 10.30

Ysgol Sul ar gyfer plant oed ysgol gynradd ac Oedfa Weddi i oedolion.

Nos Sul - 6.00

Oedfa bregethu pob nos Sul. 
Mae croeso i bawb i gyfarfodydd yr eglwys. Rydym yn awgrymu eich bod yn dod am 6:00 ar nos Sul am ymweliad cyntaf. Mae'r oedfa yma yn cynnwys canu emynau, darllen o'r Beibl.

Nos Fercher - 7.30

Yn yr wythnos cynhelir Astudiaeth Feiblaidd bob nos Fercher am 7:30 rhwng mis Medi a mis Mehefin.

Horse Rider

Pwy yda ni

Ni allwn byth brofi bodolaeth Duw ac nid yw’r Beibl yn ceisio gwneud hynny. Mae gan bawb ohonom syniad am fodolaeth Duw a’i fod yn Dduw mawr.Er bod llawer o syniadau am greu y byd, mae’r ffaith fod y Beibl yn dweud mai Duw greodd y byd yn golygu dau beth:Ef yw ein Creawdwr ac felly rydym yn atebol iddo. Mae’r Beibl yn ein cyflwyno i Dduw sydd yn hollalluog ac yn hollwybodus. Mae’n gwybod ein meddyliau. Oherwydd mai Ef yw ein Creawdwr bydd yn rhaid i ni ateb ger ei fron am ein bywyd a’n gweithredoedd. Mae’r ffaith mai Ef yw ein Creawdwr yn golygu hefyd ei fod yn gwybod ‘beth sydd mewn dyn’. Fel mae rhieni yn adnabod eu plant yn dda, felly mae Duw hefo ni ac yn medru cydymdeimlo hefo ni. Neges yr Efengyl ydi fod Duw wedi dod i’n byd yn Iesu Grist - “y Duw ddyn” - ac oherwydd hynny ei fod yn ein hadnabod yn dda.

Ysgol Sul

Mae'r Ysgol Sul ar gyfer plant oed ysgol gynradd.

Croeso i chi gysylltu hefo ni am fwy o fanylion.

Painting Class

Pregethau

4593A1FA-1702-4757-8B5F-D75C91C473C5.jpeg

Teledu Capel Newydd

Cliciwch y botwm er mwyn gwylio neges gan Dewi ar sianel Youtube y capel

Calender

IONAWR 7

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

IONAWR 14

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Steff Job

IONAWR 21

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

IONAWR 28

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

CHWEFROR 4

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

CHWEFROR 11

 

Cyfarfod Gweddi - Meirion

Oedfa Nos - Eifion Jones

CHWEFROR 18

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

CHWEFROR 25

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

MAWRTH 3

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - DT

MAWRTH 10

 

Cyfarfod Gweddi - Eifion 

Oedfa Nos - Gruffudd Davies

MAWRTH 17

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

MAWRTH 24

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

MAWRTH 31

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

EBRILL 7

Cyfarfod Gweddi - Meirion

Oedfa Nos - Rhodri Glyn

EBRILL 14

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos -Dewi Tudur

EBRILL 21

 

Cyfarfod Gweddi - Meirion

Oedfa Nos - Dafydd Job

EBRILL 28

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

MAI 5

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

MAI 12

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Adrian Brake

MAI 19

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

MAI 26

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - John Robinson

MEHEFIN 2

Cyfarfod Gweddi - Eifion

Oedfa Nos - Andras Iago

MEHEFIN 9

 

Cyfarfod Gweddi - Meirion 

Oedfa Nos - Rhun Murphy

MEHEFIN 16

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

MEHEFIN 23

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

MEHEFIN 30

 

Cyfarfod Gweddi - Meirion

Oedfa Nos - Eseias Grandis

GORFFENAF 7

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - John Pritchard

GORFFENAF 14

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

GORFFENAF 21

 

Oedfa Fore - Dafydd.P.Morris

Oedfa Nos - Dafydd.P.Morris

GORFFENAF 28

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

AWST 4

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

AWST 11

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

AWST 18

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Arwel Ellis Jones

AWST 25

 

Cyfarfod Gweddi - Eifion

Oedfa Nos - Hywel.M.Davies.

MEDI 1

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

MEDI 8

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Eifion Jones

MEDI 15

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Emyr James

MEDI 22

 

Cyfarfod Gweddi - Meirion

Oedfa Nos - Dafydd Taylor

MEDI 29

 

Cyfarfod Gweddi - Eifion

Oedfa Nos - Derrick Adams

HYDREF 6

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

HYDREF 13

 

Cyfarfod Gweddi - Meirion

Oedfa Nos - Gruff Davies

HYDREF 20

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos -Dewi Tudur

HYDREF 27

 

Cyfarfod Gweddi - Eifion

Oedfa Nos - Rhodri Brady

TACHWEDD 3

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

TACHWEDD 10

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Robert Rhys

TACHWEDD 17

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

TACHWEDD 24

 

Cyfarfod Gweddi - Meirion

Oedfa Nos - Eifion Jones

RHAGFYR 1

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - John Pritchard

RHAGFYR 8

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

RHAGFYR 15

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dewi Tudur

RHAGFYR 22

 

Cyfarfod Gweddi - Eifion

Gwasanaeth Carolau

RHAGFYR 29

 

Cyfarfod Gweddi - Dewi Tudur

Oedfa Nos - Dafydd Job

bottom of page